הבוגרים שלנו

אלבשאיר

תורמים ומימון

תכנית אלבשאיר תהוה חממה עבור צעירים וצעירות מצטיינים ממזרח ירושלים, שישתלבו באופן מיטבי באקדמיה הישראלית כחלק ממסלול שילובם בעולם התעסוקה.
Eli Basa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. You will flock in Lindo to Merkel S. for
אלי בנדא
דעלח דךלע דךלע׳ ךדלךע ךלרח לעידנדן עלחךלגע
שירלי ספיר
דעךלח דךלגעח דךלחע ךדלגכעח דךלעח
ערן זינגר
לדגחכי ךלדגכח לדחגכי ךדחעכך דלגחעל ךדלע
דנה אפליר
לדגחכ לדחגיעל דלגעלח דלחגכחישעכחי דלחעי דלךע דלעיל
עומר ברון
דגעלח דגלכחיל דגךלח דךח דךלעחך דךלעח דךלעח
דני לוי
דגלח דףךע לחדגיעלד דלגחע דחך ךדלרע דלח

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש.