הבוגרים שלנו

אלבשאייר

סיפורי הצלחה

תכנית אלבשאיר תהוה חממה עבור צעירים וצעירות מצטיינים ממזרח ירושלים, שישתלבו באופן מיטבי באקדמיה הישראלית כחלק ממסלול שילובם בעולם התעסוקה.
שרין חליל
דגעל דע דךלעח דלךח דלחיע דךלעיח דךלעח דךלעח דךלעח
אסיב מליג
דעלח דךלעח דךלענלחדי לדגכל לדחי דךל דךל
הייבה חדיד
שדכלח שגףךל שדךלע דךלעכח דךלעח דךלעח דךלעח
נדיה משוט
דגעל דךלעח דךלעח דךלעח דךלעח דךלעחך דךלעח
ריאד חלאל
דגעחל ךדלגעח ךדלחע דךלעח דךלעח דךלעח דךלעח דךלעח דךלעח
אדם בינג
שלחכיל שךלכ שךלכח שגךלכח

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית נולום ארווס סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש.